Les entrevistes amb persones referents són un dels eixos centrals del procés de definició de les idees del Port del futur. La selecció de testimonis diferència dos tipus de perfil: d’una banda, persones expertes en algun dels àmbits temàtics de treball, que han permés ampliar el focus i incorporar aprenentatges de la seua experiència al cas específic dels ports. I d’altra, persones relacionades directament amb el context portuari, per la seua tasca investigadora o profesional, que han incorporat l’experiència de diversos contextos i comunitats portuàries arreu del món.

Testimonis

Stefan Al

Arquitecte, urbanista i professor a l’Universitat de Columbia

Miriam García García

Doctora arquitecta, paisatgista, urbanista i directora de LAND LAB

Laleh Khalili

Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

Keller Easterling

Dissenyadora, escriptora i professora en Yale

Katy Fox-Hodess

Professora de Relacions Laborals i Directora de Recerca del Centre for Decent Work, Sheffield University Management School

Jorge Sharp

Alcalde de Valparaíso

Gabriella Gómez-Mont

Fundadora d’Experimentalista

Fredrik Lindstål

President del Consell d’Estocolm Hamn AB – Ports d’Estocolm

Diane Oshima

Directora de Planificació i Medi ambient del Port de San Francisco (2017-2021)

Port del futur es fonamenta en quinze idees força per establir les bases d’un model desitjat. Aquesta proposta obri una reflexió amb agents de comunitats portuàries arreu del món per aprofundir en el debat i definir visions compartides i possibles de futur.