Keller Easterling

Dissenyadora, escriptora i professora en Yale

El port és un lloc vinculat als interessos d'altres països amb què es comercia. Per tant, hi és i no hi és. El port atrau mà d'obra que pot requerir noves infraestructures al centre o la perifèria. La logística portuària també ha donat forma a tota mena de paisatges manufacturers i agrícoles.
Keller Easterling

Dissenyadora, escriptora i professora en Yale

Hi ha una mena de tirania al comerç global: l'exigència d'una logística i uns comportaments regimentats i universalment aplicats que poden resultar opressius.
Keller Easterling

Dissenyadora, escriptora i professora en Yale

Les ciutats, especialment les dels països en desenvolupament, poden fer un millor negoci amb els seus actius [portuaris] requerint inversions compensatòries en coses que la ciutat necessite, com el transport públic, l'habitatge o la inversió industrial. Aquesta negociació pot ser productiva per a moltes ciutats.
Keller Easterling

Dissenyadora, escriptora i professora en Yale

És possible [aconseguir] que tothom siga molt més conscient del cost real de les xarxes de comerç mundial a l’entendre quin és el seu cost [i benefici] en termes de llocs de treball.
Keller Easterling

Dissenyadora, escriptora i professora en Yale

Bio

Keller Easterling és dissenyadora, escriptora i professora a Yale. Entre els seus llibres hi ha Medium Design (Verso, 2021), Extrastatecraft: The Power of Infrastructure Space (Verso, 2014), Subtraction (Sternberg, 2014), Enduring Innocence: Global Architecture and its Political Masquerades (MIT, 2005) i Organització Landscapes, Highways and Houses in America (MIT, 1999). Easterling és també coautora (amb Richard Prelinger) de Call it Home, una història a laserdisc/DVD dels suburbis dels Estats Units entre 1934 i 1960. La seua investigació i els seus escrits van ser inclosos a les Biennals de Venècia de 2014 i 2018. Easterling és United State Artist 2019 a Arquitectura i Disseny.

Enllaços d’interés

Idees de les que participa

XIII
El primer pas per alinear el desenvolupament del port, la ciutat i el territori, i complir amb els objectius enunciats, és disposar d’un model de governança que aproxime, reconega i pose al centre la interdependència ciutat-port-territori.
Saber més →

Un port de la ciutat

Amb
Diane Oshima
Keller Easterling
Miriam García García
Laleh Khalili
VII
Desdibuixem els límits per pensar l’espai de connexió del port amb el territori com un espai viu, canviant i permeable que aconseguisca generar situacions enriquidores a cadascuna de les bandes.
Saber més →

Tombem les barreres cap a un ecosistema port-ciutat-territori

Amb
Gabriella Gómez-Mont
Jorge Sharp
Keller Easterling
IV
L’ecosistema ciutat-port-territori ha de consolidar els treballs existents, oferir noves possibilitats laborals, millor la situació dels treballadors de la comunitat portuària amb pitjors condicions i garantir la qualitat de vida general com actiu per a la generació d’ocupació.
Saber més →

Ampliem les possibilitats d’ocupació de qualitat i desenvolupament personal

Amb
Keller Easterling
Katy Fox-Hodess
Jorge Sharp
II
La infraestructura portuària ha de centrar-se en l’activitat logística al servei de l’economia regional de producció i distribució, i acollir usos econòmics compatibles.
Saber més →

Un port al servei de l’economia local i regional

Amb
Fredrik Lindstål
Diane Oshima
Keller Easterling
Jorge Sharp