Jorge Sharp

Alcalde de Valparaíso

Testimomi complet
Play

 

0:00:00
/
0:00:00
| Min. 12:02 | L'activitat i la infraestructura marítima-portuària té una tasca fonamental, que és garantir el proveïment i la reproducció de la vida dels pobles i les comunitats. Al port cal mirar-lo des de la perspectiva de la gent. Això no vol dir que l'activitat portuària no siga una activitat extremadament valuosa per a l'economia i el desenvolupament econòmic en general, i l'activitat d'intercanvi econòmic mundial, però no és el més important.
Jorge Sharp

Alcalde de Valparaíso

| Min. 21:34 | Les empreses portuàries han de tenir condicions laborals dignes i salaris per als treballadors i treballadores proporcionals al moviment econòmic que generen. [...] sense produir una casta de treballadors i treballadores allunyats de la realitat de la ciutat i del món laboral.
Jorge Sharp

Alcalde de Valparaíso

| Min. 49:04 | La ciutat-port del segle XXI és la que tinga una vinculació orgànica. Que tinga un nivell d'integració que des del port o des de la ciutat, no siga perceptible la barrera. [...] Cal no oblidar que els ports estan en un bé públic, que són els límits costaners, fonamentals per al desenvolupament de les ciutats. El litoral no només està poblat de l'activitat marina-portuària, també hi ha l'activitat científica, l'activitat esportiva, recreativa, cultural, les caletes de pescadors, els terminals pesquers…
Jorge Sharp

Alcalde de Valparaíso

| Min. 57:29 | La tasca de les ciutats del segle XXI és deixar arrere la mirada portuària del segle XX i mirar en el segle XXI les relacions ciutat-port de formes radicalment diferents. Totes les ciutats en el món enfronten similars problemes i l'important és construir solucions territorials.
Jorge Sharp

Alcalde de Valparaíso

Bio

Jorge Sharp Fajardo és advocat i polític xilé. Membre de Territoris en Xarxa. Actualment alcalde de Valparaíso. El 2016 es va presentar com a precandidat a la «primària ciutadana» per a l'alcaldia de Valparaíso, que va guanyar amb 1.703 vots. A l'elecció del 23 d'octubre d'aquell any va ser elegit com a alcalde de Valparaíso amb un 53% dels vots. A dos anys de la seua administració, va aconseguir reduir un dèficit total en 6.824 milions de dòlars. A les eleccions del 15 i 16 de maig de 2021, va ser reelegit com a alcalde de Valparaíso amb un total de 64.766 vots (56%).

Idees de les que participa

VII
Desdibuixem els límits per pensar l’espai de connexió del port amb el territori com un espai viu, canviant i permeable que aconseguisca generar situacions enriquidores a cadascuna de les bandes.
Saber més →

Tombem les barreres cap a un ecosistema port-ciutat-territori

Amb
Gabriella Gómez-Mont
Jorge Sharp
Keller Easterling
IV
L’ecosistema ciutat-port-territori ha de consolidar els treballs existents, oferir noves possibilitats laborals, millor la situació dels treballadors de la comunitat portuària amb pitjors condicions i garantir la qualitat de vida general com actiu per a la generació d’ocupació.
Saber més →

Ampliem les possibilitats d’ocupació de qualitat i desenvolupament personal

Amb
Keller Easterling
Katy Fox-Hodess
Jorge Sharp
II
La infraestructura portuària ha de centrar-se en l’activitat logística al servei de l’economia regional de producció i distribució, i acollir usos econòmics compatibles.
Saber més →

Un port al servei de l’economia local i regional

Amb
Fredrik Lindstål
Diane Oshima
Keller Easterling
Jorge Sharp