Fredrik Lindstål

President del Consell d’Estocolm Hamn AB – Ports d’Estocolm

Testimomi complet
Play

 

0:00:00
/
0:00:00
| Min. 21:30 | [A Estocolm] aquestes enormes zones portuàries que solien ser antics ports de contenidors estan canviant. Alguns dels obstacles que havien de superar-se eren, entre altres, determinar quines funcions han d'estar presents hui en dia, des d'una perspectiva portuària, i quines funcions hauran d'estar presents en aquests espais el dia de demà. […] Vam haver de trobar una solució combinada que integrava, entre altres coses, la creació d'edificis d'oficines que funcionen com a barreres acústiques i que permeten la construcció d'habitatges darrere d'ells.
Fredrik Lindstål

President del Consell d’Estocolm Hamn AB – Ports d’Estocolm

| Min. 25:30 | Els operadors marítims estan pensant en aquests termes [els dels nous espais d’innovació] i valoren les sinergies que es donen al compartir espai amb altres empreses. No només ha de ser [compartir espai] físicament, sinó també l'aspecte intel·lectual.
Fredrik Lindstål

President del Consell d’Estocolm Hamn AB – Ports d’Estocolm

| Min. 43:45 | Els ports d'Estocolm estaran lliures de carboni el 2030 i lliures d'emissions el 2040, completament. Però podem fer més. Aquesta és una missió que podem embarcar juntament amb els altres ports del Bàltic. El veritable joc és mirar més enllà de les teues fronteres. Per exemple, si col·labores amb la indústria naviliera per a l'electrificació i per [tenir] una flota sostenible [pròpia], pots tenir una flota totalment electrificada als Bàltics molt abans.
Fredrik Lindstål

President del Consell d’Estocolm Hamn AB – Ports d’Estocolm

| Min. 46:08 | [Els ports] haurien de llançar-se a innovar i no culpar a la tecnologia. S’ha de planificar, no només a llarg termini, sinó en un futur pròxim: treballant conjuntament amb el municipi, però també amb perspectiva estatal, i de la UE.
Fredrik Lindstål

President del Consell d’Estocolm Hamn AB – Ports d’Estocolm

Bio

Empresari, placemaker i polític establert a Estocolm, actualment president del consell d'administració dels ports d'Estocolm. La meua missió professional és crear ciutats i regions inclusives, democràtiques i vibrants. En essència, la planificació urbana consisteix a connectar a les persones i crear espais amables, habitables i viables. Amb un enfocament interseccional i centrat principalment en la cultura, la meua ambició és impulsar aquest desenvolupament per a ser curador i crear espais per al futur.

Enllaços d’interés

Idees de les que participa

XI
Apostem per la viabilitat de l’activitat logística i de transport i intensifiquem els compromisos cap a la mitigació del canvi climàtic. Descarbonitzem l’activitat pròpia i activem estratègies per acompanyar millores en el context.
Saber més →

Reduïm la petjada ecològica

Amb
Fredrik Lindstål
Diane Oshima
Laleh Khalili
VIII
La vinculació amb la ciutat ha de passar per trobar espais on el port siga també ciutat. Per això, cal hibridar la infraestructura portuària amb infraestructura social i cultural: establir usos que lliguen de forma real i simbòlica la ciutadania als molls i al port.
Saber més →

Introduïm usos compatibles d’accés públic

Amb
Diane Oshima
Fredrik Lindstål
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
VI
Per impulsar la innovació, cal connectar els agents portuaris amb les noves activitats, les organitzacions educatives, les de suport empresarial i la disponibilitat d’espais públics i infraestructura cultural.
Saber més →

Desenvolupem l’ecosistema marítim d’innovació

Amb
Fredrik Lindstål
Gabriella Gómez-Mont
II
La infraestructura portuària ha de centrar-se en l’activitat logística al servei de l’economia regional de producció i distribució, i acollir usos econòmics compatibles.
Saber més →

Un port al servei de l’economia local i regional

Amb
Fredrik Lindstål
Diane Oshima
Keller Easterling
Jorge Sharp
I
Promovem l’aprofitament al màxim de les infraestructures existents a l’ecosistema Port-Ciutat-Territori i l’optimització de l’activitat comercial a través de les millores tecnològiques i de gestió, a la vegada que es redueix la petjada ecològica.
Saber més →

Optimitzem l’ús de les infraestructures portuàries

Amb
Fredrik Lindstål