Laleh Khalili

Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

Testimomi complet
Play

 

0:00:00
/
0:00:00
| Min. 12:07 | El capital global dictamina els termes en què es localitzen les infraestructures, siguen infraestructures extractives, productives o de transport, com els ports. Crec que això és un dels espais de lluita més interessants […]. Quan ens referim a un port, les autoritats locals haurien de tenir molt a dir sobre els paràmetres amb els quals el capital global opera en eixa particular localització.
Laleh Khalili

Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

| Min. 24:09 | Amb l'automatització [de processos] i l’exigència de major formació, més alta és la possibilitat que les dones puguen participar en les ocupacions portuàries, [...] Però, d'altra banda, l'entrada de les dones en la mà d'obra sol produir-se a costa de la reducció general del nombre de llocs de treball i també l'eliminació d'algunes categories d’aquest.
Laleh Khalili

Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

| Min. 45:00 | Els vaixells amb banderes de conveniència tendeixen a abocar molta més contaminació en les aigües, tendeixen a tenir unes condicions de treball molt pitjors, tendeixen a tenir problemes de salut i seguretat molt pitjors. Sovint, també tendeixen a ser vaixells en pitjor estat. […] Ha d'haver-hi tant a escala nacional, però especialment a escala municipal, una línia molt més dura entorn de la regulació de les banderes de conveniència i la llista negra d'alguns pavellons o la llista negra d'alguns armadors perquè hi haja un millor mecanisme d'aplicació.
Laleh Khalili

Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

| Min. 46:06 | Si volem que el port no siga un espai sota vigilància, els vaixells que entren en el port han de ser segurs. Per tant, es necessita un règim d'inspecció molt més fort, amb la finalitat de garantir que els vaixells que entren estiguen en millors condicions.
Laleh Khalili

Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

| Min. 48:30 | Cal reconéixer que els ports han d'estar a escala humana. I perquè funcionen [a escala humana], no podem exigir un creixement constant, hem de pensar en les compensacions que es produeixen en el sí del port. Aquesta negociació [sobre el creixement] podria acabar optant perquè el port no siga el més gran o el més ric de la regió. Si que pot ser un port més humà, més equitatiu i millor integrat, llavors s'ha de treballar l'educació, també dels treballadors públics.
Laleh Khalili

Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

Bio

Laleh Khalili és professora de relacions internacionals en la Universitat Queen Mary de Londres. Es va doctorar en la Universitat de Columbia. Les seues principals àrees de recerca són la logística i el comerç, les infraestructures, la vigilància i l'empresonament, el gènere, el nacionalisme, els moviments polítics i socials, els refugiats i les diàspores a Orient Mitjà. El seu últim llibre, Sinews of War and Trade (Verso, 2020), explica com el transport marítim s'ha convertit en un element central del capitalisme global. Crèdit fotogràfic per May Chalcraft.

Idees de les que participa

XV
El sistema de planificació i gestió de les infraestructures portuàries ha de respondre a l’evolució de l’economia i de les demandes i els drets de les persones, això requereix una perspectiva multidisciplinària i innovadora.
Saber més →

Innovem en els processos de planificació portuària

Amb
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
Stefan Al
XIV
La mirada cap al futur i el model de governança desitjat requereixen noves garanties i ferramentes. L’obertura de canals d’accés democràtics per a la informació i la presa de decisions cap a una comunitat portuària amplia és una de les principals garanties de bona gestió i desenvolupament sostenible.
Saber més →

Processos oberts i transparents de presa de decisions

Amb
Diane Oshima
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
Stefan Al
XIII
El primer pas per alinear el desenvolupament del port, la ciutat i el territori, i complir amb els objectius enunciats, és disposar d’un model de governança que aproxime, reconega i pose al centre la interdependència ciutat-port-territori.
Saber més →

Un port de la ciutat

Amb
Diane Oshima
Keller Easterling
Miriam García García
Laleh Khalili
XI
Apostem per la viabilitat de l’activitat logística i de transport i intensifiquem els compromisos cap a la mitigació del canvi climàtic. Descarbonitzem l’activitat pròpia i activem estratègies per acompanyar millores en el context.
Saber més →

Reduïm la petjada ecològica

Amb
Fredrik Lindstål
Diane Oshima
Laleh Khalili
IX
Construïm un relat de futur que ens vincule amb el port i la mar com a ciutat, reconeixent la memòria i identitat marinera.
Saber més →

Resignifiquem els imaginaris litorals

Amb
Diane Oshima
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
VIII
La vinculació amb la ciutat ha de passar per trobar espais on el port siga també ciutat. Per això, cal hibridar la infraestructura portuària amb infraestructura social i cultural: establir usos que lliguen de forma real i simbòlica la ciutadania als molls i al port.
Saber més →

Introduïm usos compatibles d’accés públic

Amb
Diane Oshima
Fredrik Lindstål
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
V
Cal garantir la igualtat de gènere a tots els nivells de les empreses portuàries, la incorporació de dones en els processos de decisió i la millora de les condicions dels treballs essencials.
Saber més →

Apostem per la igualtat de gènere i la dignitat dels treballs portuaris

Amb
Katy Fox-Hodess
Laleh Khalili
III
Els espais portuaris han de repensar-se per continuar sent actius de progrés. A la vegada que mantenen els seus atributs bàsics d’espais oberts d'intercanvi, han de poder adaptar-se a canvis futurs d’oferta i demanda; per això, les seues prioritats han de ser definides incorporant veus representatives diverses.
Saber més →

Un actiu de progrés social i econòmic

Amb
Stefan Al
Laleh Khalili
Gabriella Gómez-Mont