Gabriella Gómez-Mont

Fundadora d’Experimentalista

Testimomi complet
Play

 

0:00:00
/
0:00:00
| Min. 5:25 | Les grans infraestructures ja no es poden planejar com es planejaven abans. Que no siguen monolítiques, sinó justament que s'entenguen des del seu dinamisme, des d'una multitud de funcions, per a un món que és molt menys fàcil de predir que el que era fa una dècada.
Gabriella Gómez-Mont

Fundadora d’Experimentalista

| Min. 18:27 | En el moment que tenim la possibilitat d'activar un símbol important per a la ciutat, el més convenient és tindre una multiplicitat de formes de pertinença a aquest símbol, de maneres d'utilitzar aquest espai. Si considerem necessari que aquestes infraestructures siguen antimonolítiques, com podem fer per a teixir una forma de pertinença variada a aquests espais?
Gabriella Gómez-Mont

Fundadora d’Experimentalista

| Min. 30:13 | És interessant començar a donar una ullada a quins són els nostres models de progrés. No podem donar per fet que la noció d'un port com a infraestructura serà estable en el temps, sinó que ha d'obrir espais per reinventar-se. Són necessàries les converses al voltant dels espais de possibilitat futura. [Aquestes converses] cal fer-les entre persones que pensen des de diferents angles sobre què significa la globalització, el transport marítim, la relació amb la resta del món, el tràfic d'idees, la mobilitat dels cossos, etc. i que llavors just es genere un petit motor intern, obert a allò extern, on la reinvenció d'un mateix com a infraestructura, com a ciutat, es torne possible.
Gabriella Gómez-Mont

Fundadora d’Experimentalista

| Min. 47:55 | Les lleis i la política pública estan pensades per a ciutats estàtiques, ciutats que no canvien. [...] [Però] com ens pensem des de la multiplicitat i en una relació menys dictatorial, amb el nostre medi ambient? Cal començar a pensar, cada vegada que fem infraestructura nova, en la flexibilitat necessària que han de tindre aquestes infraestructures, perquè la nostra forma antiga de fer-li front als processos naturals i climàtics no és suficient.
Gabriella Gómez-Mont

Fundadora d’Experimentalista

Bio

Gabriella Gómez-Mont és directora i fundadora d'Experimentalista, un nou tipus d'estudi urbà i creatiu que treballa amb alcaldies, ciutats i organitzacions a tot el món. Gabriella va fundar el Laboratori per a la Ciutat, l'àrea experimental d'innovació cívica i creativitat urbana del govern de la Ciutat de Mèxic del 2013 al 2018. A més de la seua fascinació per tot el relacionat amb l'urbà, Gabriella és també periodista, artista visual i directora de documentals. Ha estat guardonada amb diversos reconeixements internacionals pel seu treball a diferents camps: primer lloc de l'Audi Urban Future Award i el Best Art Practice Award, atorgat pel govern italià; així mateix, el TED City 2.0 Prize, entre d'altres.

Enllaços d’interés

Idees de les que participa

XV
El sistema de planificació i gestió de les infraestructures portuàries ha de respondre a l’evolució de l’economia i de les demandes i els drets de les persones, això requereix una perspectiva multidisciplinària i innovadora.
Saber més →

Innovem en els processos de planificació portuària

Amb
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
Stefan Al
XIV
La mirada cap al futur i el model de governança desitjat requereixen noves garanties i ferramentes. L’obertura de canals d’accés democràtics per a la informació i la presa de decisions cap a una comunitat portuària amplia és una de les principals garanties de bona gestió i desenvolupament sostenible.
Saber més →

Processos oberts i transparents de presa de decisions

Amb
Diane Oshima
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
Stefan Al
IX
Construïm un relat de futur que ens vincule amb el port i la mar com a ciutat, reconeixent la memòria i identitat marinera.
Saber més →

Resignifiquem els imaginaris litorals

Amb
Diane Oshima
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
VIII
La vinculació amb la ciutat ha de passar per trobar espais on el port siga també ciutat. Per això, cal hibridar la infraestructura portuària amb infraestructura social i cultural: establir usos que lliguen de forma real i simbòlica la ciutadania als molls i al port.
Saber més →

Introduïm usos compatibles d’accés públic

Amb
Diane Oshima
Fredrik Lindstål
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
VII
Desdibuixem els límits per pensar l’espai de connexió del port amb el territori com un espai viu, canviant i permeable que aconseguisca generar situacions enriquidores a cadascuna de les bandes.
Saber més →

Tombem les barreres cap a un ecosistema port-ciutat-territori

Amb
Gabriella Gómez-Mont
Jorge Sharp
Keller Easterling
VI
Per impulsar la innovació, cal connectar els agents portuaris amb les noves activitats, les organitzacions educatives, les de suport empresarial i la disponibilitat d’espais públics i infraestructura cultural.
Saber més →

Desenvolupem l’ecosistema marítim d’innovació

Amb
Fredrik Lindstål
Gabriella Gómez-Mont
III
Els espais portuaris han de repensar-se per continuar sent actius de progrés. A la vegada que mantenen els seus atributs bàsics d’espais oberts d'intercanvi, han de poder adaptar-se a canvis futurs d’oferta i demanda; per això, les seues prioritats han de ser definides incorporant veus representatives diverses.
Saber més →

Un actiu de progrés social i econòmic

Amb
Stefan Al
Laleh Khalili
Gabriella Gómez-Mont