Diane Oshima

Directora de Planificació i Medi ambient del Port de San Francisco (2017-2021)

Testimomi complet
Play

 

0:00:00
/
0:00:00
| Min. 2:24 | Cal identificar de manera realista les fortaleses [d’un ecosistema ciutat-port-territori] per acollir una àmplia varietat d'activitats [econòmiques] i treballar en entorns urbans altament densos. A la vegada que hi ha hagut un interés creixent en transformar els fronts marítims amb usos urbans, també existeix un corrent important que demana prioritzar els usos marítims. El fet de prioritzar aquests últims ha de servir també per a entendre quins altres usos compatibles es poden donar.
Diane Oshima

Directora de Planificació i Medi ambient del Port de San Francisco (2017-2021)

| Min. 51:56 | Hi ha alguns departaments de la ciutat molt implicats en l'adaptació a la pujada del nivell de la mar, perquè tenen actius en risc. També hi ha altres agències de la ciutat que estan treballant de forma conjunta per desenvolupar un marc coordinat de principis sobre quins són els actius que la ciutat necessita actualitzar i adaptar. Actualment, nosaltres [el Port de San Francisco] estem iniciant les converses amb el sector privat per començar un procés de pedagogia sobre possibles inversions necessàries que també hauran de planificar.
Diane Oshima

Directora de Planificació i Medi ambient del Port de San Francisco (2017-2021)

| Min. 1:05:40 | L'accés públic a la costa és un principi molt important. Tanmateix, en el meu temps treballant a San Francisco he arribat a pensar que no es tracta tant de resultats físics, sinó que depén de la gent i de com la gent col·labora i s'ajunta per tenir converses funcionals.
Diane Oshima

Directora de Planificació i Medi ambient del Port de San Francisco (2017-2021)

| Min. 1:08:24 | [L'èxit del procés participatiu] depén de les condicions del punt de partida i les sensibilitats de les persones que formen part [del procés], així com del diàleg construït entre el govern i la comunitat, on s'han de compartir desitjos i valors, però també s'han d'aterrar per fer-los realitat. Has d'estar en l'arrel de les discussions [com a Port], de manera que pugues generar confiança i motivacions compartides i que allò que implementes reflectisca aquells valors compartits.
Diane Oshima

Directora de Planificació i Medi ambient del Port de San Francisco (2017-2021)

Bio

Diane Oshima té trenta anys d'experiència liderant la planificació del litoral, projectes mediambientals i compliment normatiu per al Port de San Francisco. Com a exdirectora de la Divisió de Planificació i Desenvolupament del Port, Diane va desenvolupar i va gestionar el Pla Waterfront del Port de San Francisco, que ha guiat el desenvolupament de nous parcs i la xarxa d'accés públic, la rehabilitació de l'edifici de ferris i els molls històrics del port, i els nous barris de Mission Rock i Pier 70. Diane es va jubilar el 2021, però continua treballant amb el Port com a assessora i en tasques especials de projectes.

Video resum

Idees de les que participa

XIV
La mirada cap al futur i el model de governança desitjat requereixen noves garanties i ferramentes. L’obertura de canals d’accés democràtics per a la informació i la presa de decisions cap a una comunitat portuària amplia és una de les principals garanties de bona gestió i desenvolupament sostenible.
Saber més →

Processos oberts i transparents de presa de decisions

Amb
Diane Oshima
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
Stefan Al
XIII
El primer pas per alinear el desenvolupament del port, la ciutat i el territori, i complir amb els objectius enunciats, és disposar d’un model de governança que aproxime, reconega i pose al centre la interdependència ciutat-port-territori.
Saber més →

Un port de la ciutat

Amb
Diane Oshima
Keller Easterling
Miriam García García
Laleh Khalili
XI
Apostem per la viabilitat de l’activitat logística i de transport i intensifiquem els compromisos cap a la mitigació del canvi climàtic. Descarbonitzem l’activitat pròpia i activem estratègies per acompanyar millores en el context.
Saber més →

Reduïm la petjada ecològica

Amb
Fredrik Lindstål
Diane Oshima
Laleh Khalili
X
L’adaptació al canvi climàtic requereix un nou enfocament cap a les infraestructures: cal passar del control a la convivència amb les dinàmiques de l’aigua. Hem d’activar estratègies de resiliència i atendre a les variables lentes per conviure amb la modificació de cabals fluvials i pujades del nivell del mar.
Saber més →

Convivim amb l’aigua

Amb
Diane Oshima
Miriam García García
Stefan Al
IX
Construïm un relat de futur que ens vincule amb el port i la mar com a ciutat, reconeixent la memòria i identitat marinera.
Saber més →

Resignifiquem els imaginaris litorals

Amb
Diane Oshima
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
VIII
La vinculació amb la ciutat ha de passar per trobar espais on el port siga també ciutat. Per això, cal hibridar la infraestructura portuària amb infraestructura social i cultural: establir usos que lliguen de forma real i simbòlica la ciutadania als molls i al port.
Saber més →

Introduïm usos compatibles d’accés públic

Amb
Diane Oshima
Fredrik Lindstål
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
II
La infraestructura portuària ha de centrar-se en l’activitat logística al servei de l’economia regional de producció i distribució, i acollir usos econòmics compatibles.
Saber més →

Un port al servei de l’economia local i regional

Amb
Fredrik Lindstål
Diane Oshima
Keller Easterling
Jorge Sharp