Introduïm usos compatibles d’accés públic

La vinculació amb la ciutat ha de passar per trobar espais on el port siga també ciutat. Per això, cal hibridar la infraestructura portuària amb infraestructura social i cultural: establir usos que lliguen de forma real i simbòlica la ciutadania als molls i al port.

Hi ha maneres d'abordar [el disseny] que realment permet la integració del port a la ciutat. El Port de Rotterdam ho fa cada vegada que crea una oportunitat per a ampliar el port, es creen platges en l’altre costat […] Gran part és accessible tant per bicicleta com per transbordadors.
Laleh Khalili
Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres
Si volem que el port no siga un espai sota vigilància, els vaixells que entren en el port han de ser segurs. Per tant, es necessita un règim d'inspecció molt més fort, amb la finalitat de garantir que els vaixells que entren estiguen en millors condicions. Cal tenir una participació activa en tots els processos de planificació portuària, per la governança d'una ciutat en particular o per la gestió portuària. Que participen grups civils, associacions veïnals, però també grups de petites empreses que participen en la planificació al voltant dels ports.
Laleh Khalili
Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

La transformació i desenvolupament dels espais de transició entre el port i la ciutat de les principals ciutats portuàries s’ha articulat, durant la segona meitat del segle XX i principis del XXI, mitjançant processos de revitalització. Aquests es caracteritzen per produir un canvi d’ús dels espais portuaris obsolets mitjançant interessos privats ja que requereixen, en la majoria dels casos, d’aquest capital per al seu desenvolupament. Aquest procés ha derivat en dos models que podem trobar arreu del món. 

El primer, genera un procés de terciarització amb usos d’oci i comercials, encarnant en el model de festivalització que caracteritza intervencions com la del port de Baltimore. El segon, produeix un procés hiperdesenrotllista de grans projectes arquitectònics amb un fort desenvolupament immobiliari, usos residencials o d’oficines, com el cas de Docklands a Londres o Southbank a Melbourne.

La major part del temps, quan els ports estan implicats en el desenvolupament del front marítim, tendeixen a ser construïts i governats per empreses privades, sovint per la mateixa autoritat portuària, cosa que significa que poden dictar qui pot entrar en l'espai del port esportiu o del port i qui no pot. […] i acaben convertint eixe espai en un centre comercial a l'aigua.
Laleh Khalili
Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres
Les grans infraestructures ja no es poden planejar com es planejaven abans. Que no siguen monolítiques, sinó justament que s'entenguen des del seu dinamisme, des d'una multitud de funcions, per a un món que és molt menys fàcil de predir que el que era fa una dècada.
Gabriella Gómez-Mont
Fundadora d’Experimentalista

El repte aleshores, està a concebre la transformació necessària de les infraestructures portuàries com una estratègia de relació amb el context pròxim, que posa en el centre l’interés general i la seua realitat com actiu públic, a més de l’aposta per una funcionalitat múltiple. En aquest sentit, la infraestructura portuària ha de diversificar-se profundament i incloure altres funcionalitats de la ciutat, reconeixent la seua potencialitat per esdevenir part de la infraestructura social i cultural del territori que l’acull. Aquesta superposició de funcions permet donar flexibilitat i augmentar la capacitat d’interacció entre el Port i la Ciutat, omplint espais a l’espera d’assolir altres activitats logístiques, portuàries o noves derivades de canvis inesperats. Alhora, suposa una garantia per alinear el desenvolupament portuari amb la millora de la qualitat de vida als barris marítims.

La gent no hauria experimentat el passeig marítim com una zona transitable perquè només es veia com un erm industrial amb molts molls obsolets. Però una vegada que hi va haver [l’estadi de beisbol dels Giants], que va atreure tanta gent de tants orígens diferents per gaudir d'un esport nord-americà, va ajudar a democratitzar el passeig marítim d'una manera que pocs altres usos podrien fer.
Diane Oshima
Directora de Planificació i Medi ambient del Port de San Francisco (2017-2021)

La proposta de superposició d’usos compatibles d’accés públic es relaciona amb el repte que han d’afrontar les ciutats denses per millorar l’eficiència del territori ja construït i evitar expansions territorials innecessàries. La intensitat d’activitats que implica aquesta superposició promociona, a més, la generació de sinergies i innovacions dins de l’ecosistema Ciutat-port. La clau està en promoure solucions espacials i funcionals compatibles, amb el suport de la tecnologia i les millores en la seguretat de l’activitat portuària, que garantisquen el màxim accés públic a la línia litoral.

[A Estocolm] aquestes enormes zones portuàries que solien ser antics ports de contenidors estan canviant. Alguns dels obstacles que havien de superar-se eren, entre altres, determinar quines funcions han d'estar presents hui en dia, des d'una perspectiva portuària, i quines funcions hauran d'estar presents en aquests espais el dia de demà. […] Vam haver de trobar una solució combinada que integrava, entre altres coses, la creació d'edificis d'oficines que funcionen com a barreres acústiques i que permeten la construcció d'habitatges darrere d'ells.
Fredrik Lindstål
President del Consell d'Estocolm Hamn AB - Ports d'Estocolm

Claus d'actuació

  • Aconseguir espais d’accés i caràcter públic al llarg de l’extensió del port on les persones puguen arribar a la mar. 
  • Fer les instal·lacions més accessibles mitjançant mecanismes de mobilitat sostenible: més línies i freqüència de transport públic, millor connexió per a vianants i bicicletes. 
  • Dissenyar els plans d’usos i activitats incorporant criteris d’espai públic de qualitat i usos mixtes. És a dir, generant la possibilitat que passen coses diferents, atractives i per a tots els públics. 
  • Introduir equipaments públics i usos culturals i socials que apropen els veïns i veïnes en el seu dia a dia.

 

Testimonis
Diane Oshima

Directora de Planificació i Medi ambient del Port de San Francisco (2017-2021)

Fredrik Lindstål

President del Consell d’Estocolm Hamn AB – Ports d’Estocolm

Gabriella Gómez-Mont

Fundadora d’Experimentalista

Laleh Khalili

Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

Idees del mateix ámbit

VII
Desdibuixem els límits per pensar l’espai de connexió del port amb el territori com un espai viu, canviant i permeable que aconseguisca generar situacions enriquidores a cadascuna de les bandes.
Saber més →

Tombem les barreres cap a un ecosistema port-ciutat-territori

Amb
Gabriella Gómez-Mont
Jorge Sharp
Keller Easterling
VIII
La vinculació amb la ciutat ha de passar per trobar espais on el port siga també ciutat. Per això, cal hibridar la infraestructura portuària amb infraestructura social i cultural: establir usos que lliguen de forma real i simbòlica la ciutadania als molls i al port.
Saber més →

Introduïm usos compatibles d’accés públic

Amb
Diane Oshima
Fredrik Lindstål
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
IX
Construïm un relat de futur que ens vincule amb el port i la mar com a ciutat, reconeixent la memòria i identitat marinera.
Saber més →

Resignifiquem els imaginaris litorals

Amb
Diane Oshima
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili

Coneix el ámbits