Reduïm la petjada ecològica

Apostem per la viabilitat de l’activitat logística i de transport i intensifiquem els compromisos cap a la mitigació del canvi climàtic. Descarbonitzem l’activitat pròpia i activem estratègies per acompanyar millores en el context.

Les infraestructures portuàries tenen implicacions respecte del canvi climàtic i el medi ambient també associades a la seua activitat i les emissions que genera. El tràfic marítim suposa actualment un 3% de les emissions globals de CO2. A més l’activitat portuària concentra altres tràfics i activitats que agreugen les seues implicacions: connexions de transport terrestre amb camió, activitat logística interna, etc. 

Per tant, el port del futur deu alinear-se amb els reptes de mitigació del canvi climàtic i el procés de descarbonització de la seua activitat, tant pel que fa a la infraestructura com als diferents sistemes de transport que interactuen a l’espai logístic.

Els vaixells amb banderes de conveniència tendeixen a abocar molta més contaminació en les aigües, tendeixen a tenir unes condicions de treball molt pitjors, tendeixen a tenir problemes de salut i seguretat molt pitjors. Sovint, també tendeixen a ser vaixells en pitjor estat. […] Ha d'haver-hi tant a escala nacional, però especialment a escala municipal, una línia molt més dura entorn de la regulació de les banderes de conveniència i la llista negra d'alguns pavellons o la llista negra d'alguns armadors perquè hi haja un millor mecanisme d'aplicació.
Laleh Khalili
Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

Les mesures a implantar en el procés de descarbonització són de tres tipus: tecnològiques, com la innovació en materials o condicionants de disseny; operacionals, com la possibilitat de reduir la mida dels vaixells o la seua velocitat, a més d’ordenar usos per reduir els impactes sobre el territori proper; i per últim energètiques, promocionant la transició cap a fonts d’energia verda. A més, el procés de regulació internacional és clau per garantir la definició d’objectius i el compliment d’aquests.

Hi ha hagut molta interacció i educació ciutadana en el desenvolupament dels objectius i polítiques del pla director [del Port de San Francisco]. […] El port, els nostres llogaters/es i els nostres socis i sòcies de desenvolupament són responsables d'aquests objectius i polítiques. I en la mesura que la ciutadania ha tingut tanta implicació i influència en el pla, també la fa responsable.
Diane Oshima
Directora de Planificació i Medi ambient del Port de San Francisco (2017-2021)

Aquest repte es reconeix ja per l’ecosistema portuari europeu que aspira, per exemple, a descarbonitzar el 90% dels molls en 2030 o proposa taxar el transport marítim per les seues emissions associades. Tot i això, entenem que el port del futur ha d’aspirar a més, i ser un actiu per reduir les emissions també del seu entorn. Convertir-se en infraestructures d’energia positiva on la generació d’energia verda de km0 puga donar servei al seu context o promocionar un transport intermodal, ferroviari-marítim, que consolide corredors logístics verds arreu d’Europa.

Els ports d'Estocolm estaran lliures de carboni el 2030 i lliures d'emissions el 2040, completament. Però podem fer més. Aquesta és una missió que podem embarcar juntament amb els altres ports del Bàltic. El veritable joc és mirar més enllà de les teues fronteres. Per exemple, si col·labores amb la indústria naviliera per a l'electrificació i per [tenir] una flota sostenible [pròpia], pots tenir una flota totalment electrificada als Bàltics molt abans.
Fredrik Lindstål
President del Consell d'Estocolm Hamn AB - Ports d'Estocolm

Claus d'actuació

  • Impulsar els projectes i infraestructures necessàries per a la  transició energètica a l’activitat portuària, incloent l’electrificació dels molls i la generació pròpia d’energia renovable. 
  • Assegurar la connexió intermodal dels ports, amb una aposta clara pel ferrocarril com a mitjà de transport més sostenible. 
  • Identificar noves necessitats i infraestructures derivades de l’aplicació de noves fonts d’energia, també respecte als serveis que es dóna a la indústria logística com electrolineres o dipòsits d’hidrogen per als camions.

 

Testimonis
Fredrik Lindstål

President del Consell d’Estocolm Hamn AB – Ports d’Estocolm

Diane Oshima

Directora de Planificació i Medi ambient del Port de San Francisco (2017-2021)

Laleh Khalili

Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

Idees del mateix ámbit

X
L’adaptació al canvi climàtic requereix un nou enfocament cap a les infraestructures: cal passar del control a la convivència amb les dinàmiques de l’aigua. Hem d’activar estratègies de resiliència i atendre a les variables lentes per conviure amb la modificació de cabals fluvials i pujades del nivell del mar.
Saber més →

Convivim amb l’aigua

Amb
Diane Oshima
Miriam García García
Stefan Al
XI
Apostem per la viabilitat de l’activitat logística i de transport i intensifiquem els compromisos cap a la mitigació del canvi climàtic. Descarbonitzem l’activitat pròpia i activem estratègies per acompanyar millores en el context.
Saber més →

Reduïm la petjada ecològica

Amb
Fredrik Lindstål
Diane Oshima
Laleh Khalili
XII
Si pensem el front litoral com un espai públic de la ciutat aquest ha de ser accessible, inclusiu i saludable. Per això, la seua materialització deu potenciar la reducció de desigualtats de salut al seu entorn i garantir la qualitat de l’aire, la connexió amb l’aigua i l’apropiació ciutadana.
Saber més →

Entenem el front litoral com un actiu de salut i benestar

Amb
Katy Fox-Hodess
Stefan Al

Coneix el ámbits