Innovem en els processos de planificació portuària

El sistema de planificació i gestió de les infraestructures portuàries ha de respondre a l’evolució de l’economia i de les demandes i els drets de les persones, això requereix una perspectiva multidisciplinària i innovadora.

L’obsolescència anticipada de moltes de les infraestructures portuàries demostra la necessitat d’introduir processos de planificació, participatius i no rígids, que incorporen veus complementàries a les de la logística i l’enginyeria.

Les institucions no s'han format amb enfocament holístic. Es pot incloure a la ciutadania per discutir assumptes de manera col·laborativa, formar visions comunes i intentar arribar a solucions més perdurables, més sostenibles i holístiques. Després d'això, es pot pensar en com organitzar una estructura [de planificació amb enfocament holístic] a llarg termini.
Stefan Al
Arquitecte, urbanista i professor a l’Universitat de Columbia

Els objectius d’optimització de la gestió, d’obertura a la participació i la transició d’un model de construcció massiva d’infraestructures dures a un model més innovador i sostenible amb solucions verdes i blaves, exigeix models de planificació multidisciplinaris. Les perspectives monodisciplinaris i tecnocràtiques són incapaces de respondre a la complexitat creixent lligada als nous drets socials i als desafiaments climàtics, i han fracassat a l’hora de pensar les infraestructures portuàries a escala humana.

Cal reconéixer que els ports han d'estar a escala humana. I perquè funcionen [a escala humana], no podem exigir un creixement constant, hem de pensar en les compensacions que es produeixen en el sí del port. Aquesta negociació [sobre el creixement] podria acabar optant perquè el port no siga el més gran o el més ric de la regió. Si que pot ser un port més humà, més equitatiu i millor integrat, llavors s'ha de treballar l'educació, també dels treballadors públics.
Laleh Khalili
Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

És necessari llavors dissenyar els mecanismes de gestió i participació per a uns ports, unes ciutats i uns territoris que canvien, per a què puguen respondre a l’evolució de l’economia, les demandes i els drets.

Les lleis i la política pública estan pensades per a ciutats estàtiques, ciutats que no canvien. [...] [Però] com ens pensem des de la multiplicitat i en una relació menys dictatorial, amb el nostre medi ambient? Cal començar a pensar, cada vegada que fem infraestructura nova, en la flexibilitat necessària que han de tindre aquestes infraestructures, perquè la nostra forma antiga de fer-li front als processos naturals i climàtics no és suficient.
Gabriella Gómez-Mont
Fundadora d’Experimentalista

Claus d'actuació

  • Formar equips multidisciplinars que permeten incorporar mirades estratègiques amb atenció al desenvolupament de les societats i reptes comuns.
  • Incorporar estudis d’opinió i ferramentes de co-disseny amb ciutadania que permeten explorar alternatives al desenvolupament d’infraestructures portuàries.
  • Prioritzar principis de prevenció front a modificacions substancials que requerisquen inversions de capital públic sense la garantia d’impactes positius sobre l’interés general.

 

Testimonis
Gabriella Gómez-Mont

Fundadora d’Experimentalista

Laleh Khalili

Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

Stefan Al

Arquitecte, urbanista i professor a l’Universitat de Columbia

Idees del mateix ámbit

XIII
El primer pas per alinear el desenvolupament del port, la ciutat i el territori, i complir amb els objectius enunciats, és disposar d’un model de governança que aproxime, reconega i pose al centre la interdependència ciutat-port-territori.
Saber més →

Un port de la ciutat

Amb
Diane Oshima
Keller Easterling
Miriam García García
Laleh Khalili
XIV
La mirada cap al futur i el model de governança desitjat requereixen noves garanties i ferramentes. L’obertura de canals d’accés democràtics per a la informació i la presa de decisions cap a una comunitat portuària amplia és una de les principals garanties de bona gestió i desenvolupament sostenible.
Saber més →

Processos oberts i transparents de presa de decisions

Amb
Diane Oshima
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
Stefan Al
XV
El sistema de planificació i gestió de les infraestructures portuàries ha de respondre a l’evolució de l’economia i de les demandes i els drets de les persones, això requereix una perspectiva multidisciplinària i innovadora.
Saber més →

Innovem en els processos de planificació portuària

Amb
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
Stefan Al

Coneix el ámbits