Ampliem les possibilitats d’ocupació de qualitat i desenvolupament personal

L’ecosistema ciutat-port-territori ha de consolidar els treballs existents, oferir noves possibilitats laborals, millor la situació dels treballadors de la comunitat portuària amb pitjors condicions i garantir la qualitat de vida general com actiu per a la generació d’ocupació.

Totes les ciutats que prosperen tenen una cosa en comú: són capaces de donar l’oportunitat de treballar de manera col·laborativa a les persones [1]. No hi ha ciutat exitosa que no permeta a les persones desenvolupar-se en ella. Les ciutats més pròsperes acullen individus amb capacitats i coneixements diversos i són capaces d’oferir la possibilitat que aquells que comencen amb menys, acaben amb més.

A la vegada, la millora de la qualitat de vida ha esdevingut necessària per a la generació d’oportunitats d’ocupació de qualitat [2]. Hi ha una interrelació creixent entre els factors que propicien eixa qualitat de vida (qualitat de l’aire, sistema de salut, educació, espai públic, mobilitat, cultura, oportunitats de socialització) i les possibilitats d’atreure, generar i consolidar oportunitats laborals dignes que depenen de la capacitat d’un sistema econòmic d’incorporar coneixement i regular de manera efectiva. Definim el treball de qualitat com aquelles activitats laborals segures, saludables, respectuoses amb qui les desenvolupa i que permeten el seu desenvolupament personal.

El treball en els sectors logístic i portuari, altament depenent de factors de demanda externa, s’està veient afectat també per l’automatització que augmenta la productivitat per treballador. Les onades des-reguladores europees recents han anat rebaixant la qualitat de les condicions de treballar d’aquells que operen als molls.

A Europa, les majors amenaces per als estibadors en els darrers 10-20 anys han vingut dels estats i del govern europeu, més que de les empreses privades.
Katy Fox-Hodess
Professora de Relacions Laborals i Directora de Recerca del Centre for Decent Work, Sheffield University Management School

És important consolidar la qualitat i oportunitats dels treballadors portuaris, però també de tots aquells que formen part de la cadena de distribució, com els mariners, els conductors de camions o els treballadors de les zones d’emmagatzemament.

Això hauria de significar consolidar les ocupacions de qualitat existents estenent les oportunitats del treball digne a tota la comunitat portuària. Si el port és un actiu de prosperitat i riquesa, la remuneració de les ocupacions hauria de ser proporcional al retorn econòmic que elles mateixes generen.

Un tema realment important que sovint no s'examina és pensar en el treball de forma holística al port, açò vol dir també tots el personal que s'ocupen de la càrrega, especialment els camioners/es i els treballadors/es dels magatzems, que sovint són persones migrades o racialitzades, amb condicions [laborals] molt deficients.
Katy Fox-Hodess
Professora de Relacions Laborals i Directora de Recerca del Centre for Decent Work, Sheffield University Management School
Les empreses portuàries han de tenir condicions laborals dignes i salaris per als treballadors i treballadores proporcionals al moviment econòmic que generen. [...] sense produir una casta de treballadors i treballadores allunyats de la realitat de la ciutat i del món laboral.
Jorge Sharp
Alcalde de Valparaíso

La planificació i la inversió en infraestructures, amb un elevat cost d’oportunitat per tractar-se de recursos públics, hauria de ser conseqüència d’una rigorosa anàlisi d’impacte que no només mesure el retorn financer directe sinó la capacitat de generació d’oportunitats laborals de qualitat.

És possible [aconseguir] que tothom siga molt més conscient del cost real de les xarxes de comerç mundial a l’entendre quin és el seu cost [i benefici] en termes de llocs de treball.
Keller Easterling
Dissenyadora, escriptora i professora en Yale

La generació d’oportunitats laborals no haurà de comprometre la qualitat de vida de les persones de l’entorn, necessària per al desenvolupament íntegre dels ciutadans. Si la qualitat de vida es posa en perill, en última instància, s’acabaran reduint les mateixes oportunitats professionals a llarg termini. Entendre el port om actiu de benestar (idea 12) esdevé clau també per a l’èxit de l’ecosistema ciutat-port-territori en termes econòmics.

Claus d'actuació

  • Evaluar la qualitat i quantitat del llocs de treball potencialment generats i incorporar-les en les ànalisi cost-benefici
  • Incloure en les avaluacions i projeccions de generació d’ocupació de les infraestructures portuàries la perspectiva àmplia de l’impacte en tota la comunitat portuària.
  • Facilitar l’organització de treballadors/res en estructures sindicals i dels mecanismes de diàleg amb elles

 

Referències

[1] Glaeser, E.L. (2012). Triumph of the city: how our greatest invention makes us richer, smarter, greener, healthier, and happier. New York : Penguin Books.

[2] OECD. (2013). The competitiveness of global port‐cities: Synthesis report. http://dx.doi.org/10.1787/9789264205277‐en

Testimonis
Keller Easterling

Dissenyadora, escriptora i professora en Yale

Katy Fox-Hodess

Professora de Relacions Laborals i Directora de Recerca del Centre for Decent Work, Sheffield University Management School

Jorge Sharp

Alcalde de Valparaíso

Idees del mateix ámbit

IV
L’ecosistema ciutat-port-territori ha de consolidar els treballs existents, oferir noves possibilitats laborals, millor la situació dels treballadors de la comunitat portuària amb pitjors condicions i garantir la qualitat de vida general com actiu per a la generació d’ocupació.
Saber més →

Ampliem les possibilitats d’ocupació de qualitat i desenvolupament personal

Amb
Keller Easterling
Katy Fox-Hodess
Jorge Sharp
V
Cal garantir la igualtat de gènere a tots els nivells de les empreses portuàries, la incorporació de dones en els processos de decisió i la millora de les condicions dels treballs essencials.
Saber més →

Apostem per la igualtat de gènere i la dignitat dels treballs portuaris

Amb
Katy Fox-Hodess
Laleh Khalili
VI
Per impulsar la innovació, cal connectar els agents portuaris amb les noves activitats, les organitzacions educatives, les de suport empresarial i la disponibilitat d’espais públics i infraestructura cultural.
Saber més →

Desenvolupem l’ecosistema marítim d’innovació

Amb
Fredrik Lindstål
Gabriella Gómez-Mont

Coneix el ámbits