Resignifiquem els imaginaris litorals

Construïm un relat de futur que ens vincule amb el port i la mar com a ciutat, reconeixent la memòria i identitat marinera.

Alguns ports acaben convertint-se en ports de destinació realment importants i altres en ports de trànsit. [Els centres de trànsit] no generen necessàriament conjunts de relacions socials [amb] les seues regions. El que acaben fent, perquè estan mirant cap a l'exterior, és actuar com una espècie de centre entre diferents països, entre diferents espais transnacionals.
Laleh Khalili
Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

La priorització de les dinàmiques transnacionals i el servei a les xarxes de comerç internacional que han adquirit els grans ports comercials, posa en escac el suport que aquestes infraestructures puguen tenir per part de la societat. Aquest trencament d’un relat col·lectiu, que deixa d’entendre el port com un actiu al servei del territori, suposa una debilitat que posa en risc l’aprovació social necessària per a mantenir l’activitat portuària, així com les inversions públiques que puga requerir.

El procés de territorialització i connexió de la infraestructura portuària ha d’incloure la construcció d’un nou relat i reconeixement social, per garantir la seua permanència a futur. En aquest sentit, és clau reconéixer els lligams entre les simbologies fonamentals en la història portuària: el port com a element d’intercanvi entre la ciutat d’origen i altres mons; i la connexió entre la terra i la mar. Aquest patrimoni cultural s’ha d’entendre de forma dinàmica per ser capaces de resignificar-la cap al futur. La proximitat a l’aigua és un símbol molt potent que pot incloure relats més amplis que faciliten l’arrelament dels nous imaginaris en una societat cada vegada més diversa.

En el moment que tenim la possibilitat d'activar un símbol important per a la ciutat, el més convenient és tindre una multiplicitat de formes de pertinença a aquest símbol, de maneres d'utilitzar aquest espai. Si considerem necessari que aquestes infraestructures siguen antimonolítiques, com podem fer per a teixir una forma de pertinença variada a aquests espais?
Gabriella Gómez-Mont
Fundadora d’Experimentalista

Aquesta aspiració es relaciona directament amb l’obertura i la maximització de l’accés públic a la infraestructura portuària, ja que l’activació de l’espai i la possibilitat d’ús per un major nombre de persones facilitarà l’apropiació i resignificació, tant individual com col·lectiva, de l’espai. L’obertura ofereix l’oportunitat de desenvolupar el front litoral i la infraestructura portuària com un entorn pedagògic, transparent, accessible i depenent entre les parts de l’ecosistema. Es tracta, en definitiva, de nodrir les relacions de quotidianitat a les infraestructures portuàries i arrelar-les al teixit social i comunitari que les envolta.

A la gent li agrada fer coses, els agrada menjar coses, els agrada jugar. I això és el que els manté als llocs d'accés públic, no només caminar i estar asseguts passivament. […]. Per tant, la manera d’enriquir l'ús i l'experiència del públic d'aquests espais d'accés públic és una cosa que totes les comunitats han d'esbrinar.
Diane Oshima
Directora de Planificació i Medi ambient del Port de San Francisco (2017-2021)
L'accés públic no ha de ser necessàriament continu, hi pot haver pauses en llocs on no es té accés en els quals encara es pot gaudir d'una meravellosa experiència davant del mar. És el què es pot fer en aquests espais d'accés públic allò que determina experiència.
Diane Oshima
Directora de Planificació i Medi ambient del Port de San Francisco (2017-2021)

Claus d'actuació

  • Recuperar i posar en valor la identitat marinera i portuària de les ciutats i els barris propers a través de la memòria del treball però també la memòria d’activitats quotidianes.
  • Incorporar als espais ciutat-port activitats de celebració col·lectiva i popular, com per exemple festes o esdeveniments periòdics que siguen capaços d’aportar un valor simbòlic a l’espai compartit per la comunitat. 
  • Relacionar i treballar en temes transversals, amplis i que puguen vincular allò contemporani amb la tradició –com la gastronomia o la música – per incorporar la diversitat de forma creativa i activa.

 

Testimonis
Diane Oshima

Directora de Planificació i Medi ambient del Port de San Francisco (2017-2021)

Gabriella Gómez-Mont

Fundadora d’Experimentalista

Laleh Khalili

Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

Idees del mateix ámbit

VII
Desdibuixem els límits per pensar l’espai de connexió del port amb el territori com un espai viu, canviant i permeable que aconseguisca generar situacions enriquidores a cadascuna de les bandes.
Saber més →

Tombem les barreres cap a un ecosistema port-ciutat-territori

Amb
Gabriella Gómez-Mont
Jorge Sharp
Keller Easterling
VIII
La vinculació amb la ciutat ha de passar per trobar espais on el port siga també ciutat. Per això, cal hibridar la infraestructura portuària amb infraestructura social i cultural: establir usos que lliguen de forma real i simbòlica la ciutadania als molls i al port.
Saber més →

Introduïm usos compatibles d’accés públic

Amb
Diane Oshima
Fredrik Lindstål
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
IX
Construïm un relat de futur que ens vincule amb el port i la mar com a ciutat, reconeixent la memòria i identitat marinera.
Saber més →

Resignifiquem els imaginaris litorals

Amb
Diane Oshima
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili

Coneix el ámbits