Apostem per la igualtat de gènere i la dignitat dels treballs portuaris

Cal garantir la igualtat de gènere a tots els nivells de les empreses portuàries, la incorporació de dones en els processos de decisió i la millora de les condicions dels treballs essencials.

Hi ha evidència creixent dels efectes positius de la igualtat de gènere en la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica. Està demostrat que quan les dones tenen veu i participació en l’administració pública, s’inverteix una proporció major dels recursos en despesa social [1], i es redueix la corrupció. Les empreses amb una proporció suficient de dones en llocs clau de gestió tenen una major productivitat [2]. Per tant, esdevé important assolir l’equilibri de gènere en tots els nivells laborals i especialment en les posicions de gestió i decisió.

Front aquesta evidència, ens trobem amb un context portuari amb fortes mancances pel que fa a la consecució efectiva del principi d’igualtat entre homes i dones. Cap de les principals autoritats portuàries de l’estat espanyol té una dona ostentant la presidència ni la direcció general. Pel que fa a la representació en òrgans directius Barcelona i València tenen una millor representació, amb un 25% i 30% de dones a l’organigrama directiu, altres com al port d’Algeciras sols un 8%. La desigualtat de gènere té un alt cost econòmic. S’estima que si hi haguera completa igualtat, el PIB mundial creixeria un 26% [3].

Els sindicats de treballadors portuaris estan integrats majoritàriament per homes. Per tant, la unió espanyola, la unió anglesa i la unió sueca han fet esforços per a aconseguir l'entrada de dones. En diferents ports, tenen en torn un 10 o 15% de dones. Així i tot, és un nombre molt, molt baix. I en alguns ports, en alguns països, aquest treball està completament dominat per homes.
Katy Fox-Hodess
Professora de Relacions Laborals i Directora de Recerca del Centre for Decent Work, Sheffield University Management School

La participació de les dones ha millorat en els darrers anys en funcions tècniques, gràcies a una major capacitació i nivells de competència. Tot i que a l’estat espanyol representen un 28,13% de la força de treball, a escala global sols suposen un 1,2% [4] pel què es visibilitza que la distribució és realment desigual també entre països. Les barreres de gènere continuen sent una realitat als ecosistemes portuaris, que es perpetuen a més, per no estar en les prioritats d’actuació de les autoritats competents. 

És necessari activar estratègies per a reduir les desigualtats de gènere també en tots els nivells de treball de l’ecosistema ciutat-port-territori. Per exemple, aprofitar l’oportunitat de l’automatització, que tot i que suposa un desafiament per al sosteniment de l’ocupació, pot ser clau per incorporar més dones a posicions tècniques. A més, aprofundir en estratègies de visibilització i formació especialitzada per fomentar la promoció i la inclusió també en posicions directives.

Amb l'automatització [de processos] i l’exigència de major formació, més alta és la possibilitat que les dones puguen participar en les ocupacions portuàries, [...] Però, d'altra banda, l'entrada de les dones en la mà d'obra sol produir-se a costa de la reducció general del nombre de llocs de treball i també l'eliminació d'algunes categories del mateix.
Laleh Khalili
Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

Més enllà de les ocupacions d’alta tecnificació, cal entendre que l’ecosistema ciutat-port-territori requereix treballs de tots els nivells de qualificació en condicions de dignitat. Tenint en compte la importància vital de qüestions com l’abastiment, l’energia o la distribució, es requereix valorar, a nivell social i de condicions, aquelles ocupacions essencials que fins ara s’havien considerat de baixa qualificació.

Cal replantejar quins llocs de treball considerem de baixa qualificació. Perquè, com hem aprés en l'època de les pandèmies, no hi ha llocs de treball poc qualificats, només hi ha llocs de treball amb salaris baixos. [...] Hem de pensar en la reeducació del públic i demandar l’augment dels salaris d'aquells llocs de treball que considerem “poc qualificats”.
Laleh Khalili
Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

La lectura de la igualtat al món laboral ha de superar la barrera del gènere per arribar a una perspectiva interseccional. Açò vol dir combatre desigualtats estructurals pel que fa a l’accés i condicions dignes de treball de persones sistemàticament vulnerades per les seues condicions (per exemple per la classe social o la religió). Aquest punt suposa un repte clau cap a la conceptualització dels ports com a pols de prosperitat inclusiva.

Claus d'actuació

  • Promoure l’avaluació amb perspectiva de gènere interseccional dels llocs d’ocupació potencialment generats
  • Redacció i implementació de Plans d’Igualtat 
  • Diversificació de treballs i serveis
  • Millora de les condicions de les ocupacions considerades de baixa qualificació

 

Referències

[1] Chattopadhyay, R. & Duflo E. (2004). Women as policy makers: evidence from a randomized policy experiment in India. Econometrica, 72(5), 1409-1443.

[2] Dezsö, C. L. & Ross, D.G. (2012) Does female representation in top management improve firm performance? A panel data investigation. Strategic Management JournalVolume 33, Issue 9 p. 1072-1089.

[3] Madgavkar, A., Ellingrud, K. & Krishna, M. (2016). The economic benefits of gender parity. Stanford Social Innovation Review. Disponible en línia a www.mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/the-economic-benefits-ofgender-parity

[4] International Maritime Organisation (2022). Women in Maritime. Disponible en línia a www.imo.org/en/OurWork/TechnicalCooperation/Pages/WomenInMaritime.aspx

Testimonis
Katy Fox-Hodess

Professora de Relacions Laborals i Directora de Recerca del Centre for Decent Work, Sheffield University Management School

Laleh Khalili

Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

Idees del mateix ámbit

IV
L’ecosistema ciutat-port-territori ha de consolidar els treballs existents, oferir noves possibilitats laborals, millor la situació dels treballadors de la comunitat portuària amb pitjors condicions i garantir la qualitat de vida general com actiu per a la generació d’ocupació.
Saber més →

Ampliem les possibilitats d’ocupació de qualitat i desenvolupament personal

Amb
Keller Easterling
Katy Fox-Hodess
Jorge Sharp
V
Cal garantir la igualtat de gènere a tots els nivells de les empreses portuàries, la incorporació de dones en els processos de decisió i la millora de les condicions dels treballs essencials.
Saber més →

Apostem per la igualtat de gènere i la dignitat dels treballs portuaris

Amb
Katy Fox-Hodess
Laleh Khalili
VI
Per impulsar la innovació, cal connectar els agents portuaris amb les noves activitats, les organitzacions educatives, les de suport empresarial i la disponibilitat d’espais públics i infraestructura cultural.
Saber més →

Desenvolupem l’ecosistema marítim d’innovació

Amb
Fredrik Lindstål
Gabriella Gómez-Mont

Coneix el ámbits