Port del futur és una mirada propositiva cap a les infraestructures portuàries i la seua interacció amb ciutats i territoris. És una resposta possible per a la consolidació dels ports com a actius del territori que generen prosperitat, valor afegit, i promoguen un desenvolupament sostenible i responsable cap al present i el futur.

Port del futur es fonamenta en quinze idees força per establir les bases d’un model desitjat. Aquesta proposta obri una reflexió amb agents de comunitats portuàries arreu del món per aprofundir en el debat i definir visions compartides i possibles de futur.